Σκοπός των 2karrots

Τα 2karrots αξιολογούν την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή ως πολύτιμη και έχουν σκοπό να παρέχουν τους τρόπους με τους οποίους θα καταστεί δυνατό να την μετατρέψουν σε ένα απτό και ανταλλάξιμο περιουσιακό στοιχείο στις αγορές στο Διαδίκτυο.

Με αυτό το σκοπό τα 2karrots παρουσιάζουν καινοτόμες ιδέες και μηχανισμούς στην κοινότητα καταναλωτών και εμπόρων με παρουσία στο Διαδίκτυο.

Με αυτό τον τρόπο γεννιέται ένα νέο οικοσύστημα αξιών, επιλογών και δυνατοτήτων το οποίο μειώνει τα κόστη και προσθέτει αξία σε όλη την αλυσίδα των συμμετεχόντων και των συναλλαγών τους στο διαδίκτυο.

Τί είναι τα 2karrots

Τα 2karrots είναι ένα νέο ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας εμπορικών συμφωνιών. Είναι μία νέα αγορά η οποία υιοθετεί ένα εναλλακτικό μοντέλο διαδικτυακών αγορών το οποίο δίνει αξία τόσο στους καταναλωτές όσο και στους εμπόρους.

Είναι ένα νέο ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας εμπορικών συμφωνιών διότι παρέχει τον χώρο και τα εργαλεία τα οποία επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ πελατών και εμπόρων η οποία καταλήγει σε μία εμπορική συμφωνία και συναλλαγή. Σε ένα Deal!

Είναι μία νέα αγορά διότι δημιουργεί το δικό του χώρο συμμετεχόντων, καταναλωτών και εμπόρων, στον οποίο γίνονται συναλλαγές βάσει συγκεκριμένης λογικής, αρχών και κανόνων.

Τα 2karrots υιοθετούν εναλλακτική προσέγγιση σε ότι αφορά το μοντέλο εμπορικών συναλλαγών που χρησιμοποιούν το οποίο είναι ευρέως γνωστό στους καταναλωτές και διαδεδομένο ανάμεσα στους εμπόρους, ωστόσο ανύπαρκτο μέχρι πριν τα 2karrots, στις διαδικτυακές συναλλαγές μεταξύ τους. Ta 2karrots δημιουργούν τη νοητή γέφυρα και υλοποιούν την τεχνολογία που παρέχει τη δυνατότητα στο εναλλακτικό μοντέλο να γίνει πράξη.

Τα 2karrots αναδεικνύουν την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή σε ένα εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο και δημιουργούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν μία πραγματική τιμή για την αξία της αγοραστικής τους δύναμης και της επιλογής τους να κάνουν συμφωνίες μακράς διάρκειας με τις εμπορικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι εμπορικές επιχειρήσεις αξιολογούν, τιμολογούν και εν τέλει αγοράζουν την αγοραστική δύναμη και την διάρκεια της σχέσης που τους προσφέρουν οι καταναλωτές στο πλαίσιο μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας (Deal) που κλείνουν μεταξύ τους.

Πλεονεκτήματα των 2karrots

Για τους Καταναλωτές

 • Αναζήτηση των προϊόντων ενδιαφέροντός τους αυτόματα ανάμεσα στις Επιχειρήσεις της Πλατφόρμας χωρίς την ανάγκη μελέτης διαφορετικών καταλόγων Επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα λήψης οικονομικών προσφορών μειωμένων τιμών από τις διαφορετικές Επιχειρήσεις της Αγοράς για την ζήτησή τους
 • Δυνατότητα επιλογής της Επιχείρησης με την οποία επιθυμούν να κλείσουν συμφωνία αγοράς (Deal)
 • Προγραμματισμός τρόπου παραλαβής (από Επιχείρηση ή Delivery)
 • Δυνατότητα επανα-προγραμματισμού του τρόπου της κατανάλωσης των προϊόντων του Deal
 • Δυνατότητα Αξιολόγησης της ποιότητας και της Αξιοπιστίας της επιχείρησης στην διεκπεραίωση της κάθε παραγγελίας
 • Δυνατότητα καθορισμού “Αγαπημένων” Επιχειρήσεων και ταχεία ανάκλησή τους για την διενέργεια νέου Deal
 • Δυνατότητα κλεισίματος πολλαπλών παράλληλων Deal με διαφορετικές Επιχειρήσεις, Όρους και Τόπους παράδοσης
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση συνολικά χάρη στην πολυτέλεια χρόνου που δίνεται στον έμπορο για να διεκπεραιώσει την παραγγελία του καταναλωτή
 • Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων μέσω του προγραμματισμού επαναλαμβανομένων συχνών αγορών
 • Παροχή των ελάχιστων δυνατών προσωπικών στοιχείων τα οποία είναι αρκετά για την διεκπεραίωση της παραγγελίας

Για τους Εμπόρους

 • Δημιουργία ισχυρού δεσμού με τον πελάτη
 • Διασφάλιση μακροχρόνιας σχέσης με τον καταναλωτή μέσω μιας απλής και άμεσης προσέγγισης σε αντίθεση με πολύπλοκες και δύσκολες να οριστούν διαδικασίες και μηχανισμούς Loyalty οι οποίες εκτός των άλλων εισάγουν επιπλέον κόστη για τον έμπορο
 • Προσέλκυση της πιο ενεργής και διαρκώς αυξανόμενης μερίδας του καταναλωτικού κοινού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τις αγορές του
 • Αποδοτικότερη και καλύτερη διαχείριση προμηθευτών και προμηθειών
 • Καλύτερη διαχείριση της κινητικότητας των υπαλλήλων και πρόβλεψη περιόδων υψηλής ή αντιστοίχως χαμηλής εμπορικής κίνησης
 • Δυνατότητα παροχής καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών από τη στιγμή που ο έμπορος μπορεί να προγραμματίσει εγκαίρως την παραγωγή, τα απαιτούμενο προσωπικό και την πιθανή αποστολή (delivery) στον πελάτη
 • Συμμετοχή σε μία νέα αγορά και ένα καινοτόμο περιβάλλον εμπορικών συναλλαγών με το οποία διευρύνεται η πελατειακή βάση ανάμεσα στην διαρκώς αυξανόμενη και ενεργή μερίδα των καταναλωτών που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για αγορές
 • Αύξηση τζίρου λόγω δυνατότητας up sell και cross sell
 • Λαμβάνει το μικρότερο δυνατό αριθμό προσωπικών δεδομένων καταναλωτών τα οποία χρειάζεται για την διεκπεραίωση της συναλλαγής ενώ παράλληλα αποκτά εργαλεία με τα οποία προσφέρει περισσότερες και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες

2karrots: Πολύ καλή Ιδέα αλλά τί όνομα είναι αυτό..;

Αναζητούσαμε ένα όνομα αντιπροσωπευτικό της ιδέας. Αν και η αναζήτηση αυτή είναι το μεγάλο μας εταιρικό μυστικό, είναι ένα μυστικό που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας!

Τόσο οι διαδικτυακοί καταναλωτές όσο και οι αντίστοιχοι έμποροι έχουν ο καθένας το δικό τους κίνητρο για να μπουν στα 2karrots και να κάνουν χρήση των νέων δυνατοτήτων που αυτά τους προσφέρουν. Η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τη λέξη «κίνητρο» είναι το καρότο! Έχουμε, λοιπόν, δύο κίνητρα και άρα δύο καρότα!

Με τη σειρά τους, τα δύο καρότα έχουν ως στόχο να συνάψουν μία εμπορική συμφωνία μεταξύ τους (ένα Deal). Με την ίδια λογική ψάξαμε και βρήκαμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας όταν ακούμε τη λέξη Deal και καταλήξαμε στο σημείο της χειραψίας.

Έτσι απλά φτιάχτηκε το logo μας: Δύο καρότα σε χειραψία!

2karrots: Το Όραμα

Το όραμά μας είναι δυσδιάστατο: η καθιέρωση της εναλλακτικής διαδικτυακής συναλλακτικής προσέγγισης των 2karrots παγκοσμίως και η προσέλκυση πολλών και διαφορετικών εμπορικών δραστηριοτήτων σε αυτήν. Στη φάση ωρίμανσης αυτό θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον με ατελείωτες εφαρμογές και δυνατότητες για Deals και προστιθέμενη αξία για όλα τα μέλη των 2karrots, καταναλωτές και εμπόρους.