Πολιτική Cookies

Τα 2karrots χρησιμοποιούν τα Cookies για να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προσδώσουν νόημα στην περιήγησή σας στην ιστοσελίδα των 2karrots και τις αντίστοιχες Android και iOS εφαρμογές των κινητών τηλεφώνων.

Τη στιγμή που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα 2karrots ή στην αντίστοιχη εφαρμογή κινητού αποστέλλεται στον υπολογιστή σας ένα cookie το οποίο μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή αλλά όχι το ποιος τον χρησιμοποιεί. Συσχετίζοντας τα Cookies με άλλες πληροφορίες πελάτη που για παράδειγμα προκύπτουν από την είσοδο στο Λογαριασμό σας στην Πλατφόρμα 2karrots αντιλαμβανόμαστε ότι η πληροφορία που παρέχεται από το Cookie σχετίζεται με εσάς.

Κάνοντας χρήση της Πλατφόρμας 2karrots μέσω της ιστοσελίδας www.2karrots.com ή της αντίστοιχης εφαρμογής κινητού αποδέχεστε τις ρυθμίσεις Cookies και συμφωνείτε με την Πολιτική για τα Cookies η οποία εξηγεί τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων Cookies.

Η παρακάτω Πολιτική για τα Cookies εξηγεί:

  • Τί είναι τα Cookies
  • Γιατί κάνουμε χρήση των Cookies
  • Πώς διαχειριζόμαστε τα Cookies